How to payment

How to Pay


เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกชำระค่าสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ         

1. ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งสินค้าทันทีที่รับสินค้า(เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)         

2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


บัญชีที่ 1
             

ชื่อบัญชี : นางสาวจีรสุดา ยายืน  ธ.กสิกรไทย สาขามาบุญครอง  บัญชีเลขที่ : 702-2-75858-0

บัญชีที่ 2

ชื่อบัญชี : นางสาวจิตติมา รุ่งเจริญนำโชค  ธ.กสิกรไทย สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส  เลขที่ : 001-1-83167-2

บัญชีที่ 2            

ชื่อบัญชี : นางสาวจีรสุดา ยายืน  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสำนักรัชโยธิน  บัญชีเลขที่ : 111-2-60866-9

บัญชีที่ 3           

ชื่อบัญชี : นางสาวจีรสุดา ยายืน  ธ.กรุงไทย สาขานานาเหนือ  บัญชีเลขที่ : 000-0-10684-4

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบที่เบอร์ติดต่อ 094-821-7774 ,095-916-9516 

*หมายเหตุ* กรุณาโอนเงินหลังจากได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันรายการสินค้าพร้อมส่งและโปรดเก็บเอกสารการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับสินค้า